Justin Peters, Musimy rozeznawać

/ 11 kwietnia, 2018/ Kazania różne

Biblijna analiza teologii sukcesu i doktryn Ruchu Wiary.

Ruch Wiary lub Ruch Charyzmatyczny – działa w oparciu o niebiblijne nauki tworzone i głoszone przez takie osoby jak: Essek W. Kenyon, Agnes Sanford, Katrin Kuhlman, Howard Rodney Brown, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth & Gloria Copeland, Creflo Dollar, Ulf Eckman, Paula White, Paul Crouch, Jesse Duplantis, Joyce Meyer, Bill Johnson, John i Joel Osteen, David Yonggi Cho.

Nauczyciele Ruchu Wiary nauczają, że chrześcijanie są małymi bogami i że każdy chrześcijanin może sam stwarzać własną rzeczywistość, poprzez stosowanie określonych mechanizmów sprawczych, do których zaliczają pozytywne myślenie, wyznawanie oraz wizualizację własnych pragnień. Jednak te praktyki, są fundamentalnymi elementami wszelkiego okultyzmu, religii wschodu i filozofii New Age. Ujmując to skrótowo – Fundamentem Ruchu Wiary jest doktryna sukcesu i samouzdrowienia, mówiąca, że każdy chrześcijanin posiadający odpowiednio silną wiarę we własne pragnienia będzie zawsze zdrowy i bogaty, gdyż Bóg pragnie powodzenia finansowego dla wszystkich chrześcijan. Jeżeli ktoś żyje w ubóstwie lub choruje to znaczy, że rozminął się z Bożą wolą lub że nie ma wiary, ponieważ powodzenie materialne i bezwarunkowe uzdrowienie nam się należy. Przestrzegamy przed takimi naukami i takim postrzeganiem Boga, gdyż jest to klasyczny okultyzm i filozofia ginącego świata opakowana jedynie w terminologię chrześcijańską.

 

Justin Peters Ministries