Zbigniew Krystoń, 2017-12-03, Nadzieja

/ Marzec 7, 2018/ Kazania, Zbigniew Krystoń