Paweł Jurkowski, Istota chrztu w Duchu Świętym

/ Marzec 3, 2020/ Kazania różne