Zbigniew Krystoń, 2018-03-28, 1Tym 6,6-10

/ Maj 15, 2018/ Zbigniew Krystoń