Witamy na stronie Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan
w Opolu
Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.
(Mich 6,8)
Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
(J 15:5)
Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim.
(Ps 119:105)
Byłam młoda i jestem już stara, lecz nie widziałam sprawiedliwego, który by był opuszczony, ani żeby jego potomstwo żebrało o chleb.
(Ps 37:25)
Lepiej jest dwom niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud: Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie.
(Koh 4:9-10)
Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. (Oz 6:6, BT)

Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.
(J 15:13, BW)
previous arrow
next arrow
Slider