Krzysztof Gołębiowski, Imię Mesjasza

/ marzec 31, 2018/ Kazania różne