Krzysztof Gołębiowski, Imię Mesjasza

/ Marzec 31, 2018/ Kazania różne