J.C. Ryle, Czy narodziłeś się na nowo?

/ 27 grudnia, 2019/ Trudne tematy

Czy narodziłeś się na nowo?

25/11/2016

Obraz

J. C. Ryle (1816-1900)

Czy narodziłeś się na nowo? Jest to jedno z najważniejszych pytań w życiu. Jezus Chrystus powiedział: „Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” (Jana 3:3).
Nie wystarczy powiedzieć: „Należę do Kościoła; zakładam, że jestem chrześcijaninem”. Tysiące nominalnych chrześcijan nie przejawia żadnej z podanych w Biblii oznak nowego narodzenia – wiele z nich wymieniono w Pierwszym Liście Jana.

Oto cechy nowo narodzonego chrześcijanina:

Nie praktykuje grzechu

Po pierwsze, Jan napisał: „Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia” (1 Jana 3:9). „Żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy” (5:18).

Człowiek, który narodził się na nowo lub odrodził, nie praktykuje grzechu. Już nie grzeszy swym sercem, wolą i całą skłonnością. Był taki czas, gdy nie myślał o tym, czy jego czyny są grzeszne i nie zawsze odczuwał żal po popełnieniu zła. Między nim a grzechem nie było konfliktu; byli przyjaciółmi. Tymczasem prawdziwy chrześcijanin nienawidzi grzechu, ucieka od niego, walczy z nim, uważa go za swoją najgorszą plagę, boleje nad jego obecnością, biada nad tym, gdy ulega jego wpływowi, i pragnie całkowicie uwolnić się od niego. Grzech już go nie cieszy, nie jest też dla niego sprawą obojętną; stał się okropnością, której nienawidzi. Jednakże nie potrafi usunąć go ze swego wnętrza.

Gdyby twierdził, że nie ma grzechu, byłby kłamcą (1 Jana 1:8). Może jednak powiedzieć, że nienawidzi grzechu i że bardzo pragnie w swej duszy w ogóle nie popełniać grzechu. Nie potrafi powstrzymać napływu złych myśli do swego umysłu, nie umie uniknąć uchybień, zaniedbań, i wad, które pojawiają się zarówno w jego słowach i czynach. Wie, że „dopuszczamy się… wszyscy wielu uchybień” (Jakuba 3:2). Może jednak zgodnie z prawdą powiedzieć przed obliczem Boga, że te rzeczy wywołują u niego żal i smutek oraz że cała jego natura nie zgadza się na nie. Co apostoł powiedziałby o tobie? Czy jesteś nowo narodzony?

Wierzy w Chrystusa

Po drugie, Jan napisał: „Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził”
(1 Jana 5:1).

Człowiek, który jest narodzony na nowo lub odrodzony, wierzy, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem, który może wyjednać przebaczenie jego duszy, że jest Boską Osobą wyznaczoną w tym celu przez Boga Ojca, a poza Nim nie ma żadnego zbawiciela. Człowiek taki uważa się za niegodnego i nic poza tym. Jednocześnie ma pełne zaufanie do Chrystusa, a ufając Mu wierzy, że wszystkie jego grzechy są odpuszczone. Wierzy, że z uwagi na to, iż przyjął skończone dzieło Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu, został uznany za sprawiedliwego w oczach Bożych, toteż może bez lęku oczekiwać śmierci i sądu.

Może mieć pewne lęki i obawy. Czasami może ci powiedzieć, że czuje się tak, jakby w ogóle nie miał wiary. Lecz zapytaj go, czy pragnie zaufać komuś oprócz Chrystusa, a zobaczysz, co powie. Zapytaj go, czy swą nadzieję życia wiecznego opiera na swej dobroci, swych uczynkach, modlitwach, na swym duchownym lub Kościele, i posłuchaj, co odpowie. Co apostoł powiedziałby o tobie? Czy jesteś nowo narodzony?

Praktykuje sprawiedliwość

Po trzecie, Jan napisał: „Każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził” (1 Jana 2:29).
Człowiek narodzony na nowo lub odrodzony jest świętym człowiekiem. Stara się żyć zgodnie z wolą Bożą, czynić to, co podoba się Bogu i unikać tego, czego Bóg nienawidzi. Pragnie stale patrzeć na Chrystusa jako swój wzór i swego Zbawiciela oraz okazuje się przyjacielem Chrystusa, gdyż czyni to, co On nakazuje. Wie, że nie jest doskonały. Sprawia mu ból świadomość, że mieszka w nim skażenie. Znajduje w sobie niedobre prawo, które stale walczy przeciwko łasce i usiłuje odciągnąć go od Boga. Jednakże nie zgadza się z nim, choć nie może go usunąć.

Chociaż czasami będzie miał o sobie tak niskie mniemanie, że będzie wątpił w to, czy jest chrześcijaninem, będzie mógł powtórzyć za Johnem Newtonem: „Nie jestem tym, kim powinienem być; nie jestem tym, kim chcę być; nie jestem tym, kim mam nadzieję być na tamtym świecie; lecz nie jestem tym, kim byłem kiedyś, a dzięki łasce Bożej jestem tym, kim jestem.” Co apostoł powiedziałby o tobie? Czy jesteś nowo narodzony?

Kocha innych chrześcijan

Po czwarte, Jan napisał: „My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci” (1 Jana 3:14).

Człowiek narodzony na nowo żywi szczególną miłość do wszystkich prawdziwych naśladowców Chrystusa. Podobnie jak jego Ojciec w niebie, kocha wszystkich ludzi ogólną wielką miłością, lecz żywi szczególną miłość do tych, którzy podzielają jego wiarę w Chrystusa. Podobnie jak jego Pan i Zbawiciel, kocha najgorszych grzeszników i potrafi płakać nad nimi; lecz ma osobliwą miłość wobec wierzących. Lepiej czuje się w ich towarzystwie niż w domu.

Uważa, że wszyscy wierzący są członkami jednej rodziny. Są tak jak on żołnierzami, towarzyszącymi mu w walce z tym samym przeciwnikiem. Są jego towarzyszami podróży, wędrującymi tą samą drogą. Okazuje im zrozumienie, a oni rozumieją jego. Mogą się od niego różnić pod wieloma względami – pozycją, stanowiskiem czy zamożnością. To jednak nie ma znaczenia. Są bowiem synami i córkami jego Ojca i on po prostu ich kocha. Co apostoł powiedziałby o tobie? Czy jesteś nowo narodzony?

Zwycięża świat

Po piąte, Jan napisał: „Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat” (1 Jana 5:4).
Miernikiem dobra i zła człowieka nowo narodzonego nie są opinie tego świata. Nie przejmuje się tym, że postępuje wbrew świeckim metodom, poglądom i zwyczajom. Nie obchodzi go to, co ludzie pomyślą lub powiedzą. Pokonuje miłość do świata. Nie znajduje upodobania w sprawach, które wydają się uszczęśliwiać większość ludzi. Uznaje je za głupstwo niewarte nieśmiertelnej istoty.

Bardziej zależy mu na pochwale od Boga niż od ludzi. Bardziej obawia się obrażenia Boga niż ludzi. Nie jest dla niego ważne, czy się go oskarża czy wychwala; jego najwyższym celem jest zadowolenie Boga. Co apostoł powiedziałby o tobie? Czy jesteś nowo narodzony?

Zachowuje czystość

Po szóste, Jan napisał: „Który się narodził z Boga, zachowuje samego siebie” (1 Jana 5:18, Biblia Gdańska).

Człowiek narodzony na nowo troszczy się o swą duszę. Stara się nie tylko unikać grzechu, lecz również wszystkiego, co do niego może prowadzić. Zważa na to, w jakim towarzystwie się obraca. Wie o tym, że złe rozmowy kalają serce i że zło przychodzi łatwiej niż dobro, podobnie jak choroba, która jest bardziej zaraźliwa niż zdrowie. Zważa na to, jak wykorzystuje swój czas; jego największym pragnieniem jest spędzać go w pożyteczny sposób.

Pragnie żyć jak żołnierz na terytorium wroga – zakłada stale swą zbroję i jest przygotowany na pokusy. Stara się pilnie być czujnym, pokornym i oddanym modlitwie. Co apostoł powiedziałby o tobie? Czy jesteś nowo narodzony?

Sprawdzian

Wyżej wymieniono sześć ważnych cech nowo narodzonego chrześcijanina. U różnych ludzi powyższe cechy przejawiają się z różną głębią i wyrazistością. U niektórych słabo i ledwie zauważalnie. U innych silnie, jasno i nieomylnie, tak iż dla każdego są widoczne. Niektóre z tych cech przejawiają się u każdego bardziej niż inne. Rzadko występują wszystkie jednakowo wyraziście u jednej osoby. Mimo, że bierzemy to pod uwagę, tych sześć oznak narodzenia z Boga zachowuje ważność.

Jak powinniśmy na to zareagować? Możemy dojść do jednego, logicznego wniosku – tylko ci, którzy są narodzeni na nowo odznaczają się tymi sześcioma cechami, zaś osoby, które nie mają tych cech, nie są narodzone na nowo. Wydaje się, że apostoł pragnął, żebyśmy doszli do tego wniosku. Czy posiadasz te cechy? Czy jesteś nowo narodzony?

(Tłumaczenie: Szymon Matusiak)

(Ściągnięte ze strony: Razem dla Ewangelii)