Sebastian Heleniak, 2020-02-09, Porzuć beznadziejność

/ Luty 13, 2020/ Inne kazania w zborze, Sebastian Heleniak