Wołodia Szlachuta, 2019-07-28, Pokój z Bogiem

/ lipiec 29, 2019/ Inne kazania w zborze, Kazania gości