Zbigniew Gadkowski, Historia i Biblia o Ruchu Zielonoświątkowym, cz.3.

/ Sierpień 2, 2019/ Kazania różne