Zbigniew Krystoń, 2019-08-14, Przewodnik w drodze

/ Sierpień 15, 2019/ Nasze sprawy, Zbigniew Krystoń