Zbigniew Krystoń, 2019-10-02, Nawrócenie Tesaloniczan

/ październik 5, 2019/ Nasze sprawy, Zbigniew Krystoń