Zbigniew Krystoń, 2020-01-05, Wypełniaj wolę Ojca

/ 5 stycznia, 2020/ Zbigniew Krystoń