Zbigniew Krystoń, 2020-01-29, Nadzieja

/ styczeń 30, 2020/ Nasze sprawy, Zbigniew Krystoń