Służba wśród dzieci

Jedną ze służb prowadzonych w Zborze jest praca wśród dzieci. Raz w tygodniu prowadzone są zajęcia dla dzieci na Szkółce Niedzielnej. Naszym celem jest nauczanie dzieci prawd biblijnych aby poprzez poznawanie Boga mogły podjąć najważniejszą decyzję jaką jest oddanie swojego życia Panu Jezusowi. Dzieci są dla nas wielkim Bożym błogosławieństwem i ogromną radością. My opowiadamy im o Bożej miłości i odpowiadamy na ciekawe, czasem trudne pytania, a one uczą nas dziecięcego zaufania, szczerości i radosnego uśmiechu. Dzieci uczą się również angażowania w różne aktywności. Dwa razy w roku przygotowujemy z dziećmi programy świąteczne i program na zakończenie roku szkolnego. W ten sposób dzieci mogą uczyć się wykorzystywać talenty, jakimi Pan Bóg je obdarował. Podczas ferii zimowych organizujemy półzimowiska, w czasie których słuchają lekcji biblijnych, uczą się nowych pieśni jak też biorą udział w różnych konkursach biblijnych. Znajduje się również czas na wspólne gry i zabawy oraz ciekawe rozmowy. Staramy się również odwiedzać dzieci w Domu Dziecka z krótkim programem i skromnymi upominkami. Jest to również czas wspólnych rozmów i dyskusji. Każde takie spotkanie jest zawsze dla wszystkich ciekawym przeżyciem. Cieszy nas fakt, że dzieci starają się wszystko robić jak najlepiej. Dziękujemy Panu, za Jego łaskę i błogosławieństwo w tym co robimy.