Zbór dzisiaj

/ 21 marca, 2018/ O nas

Jesteśmy grupą ludzi wierzących w Boga z Opola i jego okolic. Wykonujemy różne zawody, posiadamy różne wykształcenie, pochodzimy z różnych środowisk, ale łączy nas wspólna wiara. To ofiara Jezusa Chrystusa złożona za nasze grzechy na drzewie krzyża ponad 2000 lat temu jest podstawą naszej nadziei na życie wieczne z Bogiem. Jemu ufamy i do jedności z naszym Stwórcą dążymy. Oto cel naszego pobytu na ziemi.

Słowo Boże zapisane na kartach 66 ksiąg Biblii uznajemy za podstawę naszej wiary. To Ono określa warunki spełnienia lub niespełnienia Bożych obietnic względem nas ludzi. Uznajemy Jego treść za Prawdę objawioną nam ludziom przez Boga.

Spotykamy się trzy razy w tygodniu, aby słuchać Słowa Bożego, modlić się do naszego Ojca w niebie i umacniać się nawzajem w wierze. Łączą nas różne relacje, ale wszyscy szukamy Boga i staramy się Jemu podobać. Jako zbór, czyli wspólnota ludzi wierzących uczymy się żyć w sposób przynoszący Bogu chwałę. Ufamy Jego Słowu, jesteśmy życzliwi wszystkim ludziom i zabiegamy o bliskość Jego Ducha. Zgadzamy się również z przekonaniem, że ratunku przygotowanego ludziom przez Boga doświadczą tylko ci, którzy Mu zaufali i są Mu we wszystkim posłuszni. Każdy swoim życiem potwierdza w co wierzy i to właśnie codzienne życie jest prawdziwym wyznanie wiary człowieka. Niech więc każdy uważa jak postępuje i czego się trzyma w swym życiu.

Po ludzku jesteśmy organizacyjnie częścią Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan składającego się z wielu podobnych do naszego zborów. Cechą charakterystyczną naszej denominacji jest opieranie się wyłącznie na nauce Biblii. Chętnie dzielimy się naszą wiarą, poznaniem, czy doświadczeniem z tymi wszystkimi, którzy podobnie jak my szukają bliskości Boga i wierzą w możliwość przejścia z tego doczesnego życia do wieczności. Uczymy, że tylko Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Swojego Ojca w niebie i tylko Słowo Boże zapisane w Biblii objawia nam prawdę o Bogu i naszym zbawieniu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zbliżaniem się do Jezusa Chrystusa, czyli ratowania własnej duszy z zepsucia panującego na tym świecie poprzez trwanie w Jego Słowie i szukanie w swym życiu Jego chwały, to bardzo serdecznie zapraszamy go zarówno na nasze nabożeństwa jak również do szerszej współpracy.

Po obejrzeniu naszej strony zapraszamy do poznania nas osobiście gdyż multimedia nie są w stanie oddać panującej w zborze atmosfery. O Bogu można się wiele dowiedzieć z internetu, ale doświadczyć Jego obecności trzeba osobiście. Bóg jest osobą, więc można Go spotkać, poznać, pokochać, uwierzyć Mu, poddać się Jego woli, trwać wiernie przy Nim i upodabniać się do Niego. On jest Osobą, a nie ideologią, tradycją, czy ludzką fantazją. On też jak zapowiedział będzie sądził żywych i umarłych do czego staramy się przygotować.